Mieszkanie w tylu japońskim Łodzi

Fotografia i stylizacja: Shop Lifting

Projekt: Zmiana Planu